Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

Staże dla studentów

Dla naszych studentów - oprócz wymiany dydaktycznej w ośrodkach zagranicznych (np. Erasmus+, CEEPUS) - oferujemy staże w placówkach dyplomatycznych w Polsce oraz w ważnych instytucjach kultury i nauki w krajach słowiańskich. Staże są znakomitą okazją do zdobycia praktycznych umiejętności w dyplomacji i zarządzaniu kulturą. Opierają się one na zasadzie wolontariatu, więc nie są finansowane przez żadną ze stron. Studenci jednak mogą się starać o dofinansowanie w uniwersyteckich fundacjach. Niektóre placówki oferują bezpłatny nocleg na czas praktyk.

Placówki dyplomatyczne i instytucje wspierające kulturę (staże od dwóch do czterech tygodni):

  • Ambasada Republiki Bułgarii w Warszawie
  • Ambasada Republiki Słowacji w Warszawie
  • Centrum Czeskie w Warszawie (afiliowane jako placówka dyplomatyczna, oferuje bezpłatne noclegi w czasie stażu w Warszawie) 
  • Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
  • Konsulat Honorowy Republiki Serbii w Katowicach

Instytucje kultury w krajach słowiańskich (staże min. dwa tygodnie):

Wybór stażystów:

Raz w roku, w grudniu, pracownicy naukowi IFS wybierają spośród zainteresowanych dwóch studentów z każdej grupy językowej (na drugim stopniu studiów). Jeden otrzymuje staż w placówce dyplomatycznej w Polsce, drugi - w instytucji kultury w kraju języka specjalizacji. Wskazani studenci nie muszą się już o praktyki starać. Wystarczy, że zgłoszą się do w/w placówek.

Inne instytucje, do których mogą aplikować studenci:

Inne formy praktyk:

Dłuższe, odpłatne praktyki we wszystkich wymienionych wyżej instytucjach kultury w krajach języków specjalizacji studenci IFS UJ mogą odbyć w ramach programu Erasmus+ Praktyki.

Warunki naboru do tego programu dostępne są na naszej stronie, w zakładce Studenci/Stypendia