Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Czasopismo IMAGINARIA

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Imaginaria to konstrukty wyobraźni, jednak niekoniecznie powstające w oderwaniu od rzeczywistości, jako czyste fantazje. Mogą się bowiem rodzić na styku świata realnego i intuicji. Dryfują między tym, co weryfikowalne a tym, co przeczuwalne. Dzięki obrazom poznajemy świat, a przy okazji – tworzymy jego wizje.

Czasopismo IMAGINARIA powstało po to, by dać przede studentom Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – a także wszystkim slawistom niekoniecznie związanym z ośrodkiem krakowskim, i niekoniecznie studentom – możliwość wypowiedzi nieskrępowanych aparaturą naukową, a równie ważnych w poznaniu krajów słowiańskich. Interesują nas różne teksty, nie tylko popularnonaukowe, takie jak eseje czy recenzje (powstałe na zaliczenie lub niezależnie od studiów), ale również formy publicystyczne – reportaże, portrety, a nawet poezja i krótka proza. Wszelkie możliwe formy ekspresji umożliwiające poznanie jakiegoś wyrywka rzeczywistości. Interesuje nas nie tylko uzgodniona wiedza, ale również intuicja. Wraz z tekstami można dołączać obrazy – fotografie, a nawet krótkie filmy, o ile wzbogacają one opisywane zjawisko.

Czasopismo jest półrocznikiem, ale artykuły są przyjmowane i publikowane on-line na bieżąco, a dwa razy w roku (w marcu i październiku) są łączone w jeden zeszyt. Artykuły nie podlegają recenzji, ale ocenie. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia tekstu lub poproszenia autora/autorki o dokonanie modyfikacji (w uzasadnionych wypadkach, redakcja zwróci się do ekspertów – pracowników IFS). Teksty są przesyłane do studentów tworzących redakcję oraz do sekretarza czasopisma. Po wstępnych ocenach w gronie studentów, tekst jest przesyłany do redaktora, który podejmuje ostateczną decyzję o publikacji. Każdy przyjęty tekst ogłoszony zostanie na stronach czasopisma IMAGINARIA, a także w wariancie pdf, umożliwiającym cytowanie. Będzie on również ogłaszany na oficjalnych stronach IFS UJ oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Instytut. 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Przyjmujemy:  

  • popularnonaukowe ujęcia tematów naukowych;  
  • eseje i szkice na tematy ogóle i szczegółowe (zjawiska, postaci, procesy);
  • reportaże w krajów słowiańskich;
  • recenzje i omówienia: książek, filmów, sztuk teatralnych, wystaw;
  • sfabularyzowane biogramy;
  • poezję i prozę.

Maciej Czerwiński

Redaktor czasopisma

Redakcja czasopisma

  • dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ (redaktor naczelny)
  • Anna Tadeusz
  • Aleksandra Mrozowska
  • Karol Oleksy

 

Wymogi formalne

Przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi artykuły należy wysyłać na adres: maciej.czerwinski @ uj.edu.pl oraz anna.tadeusz @ student.uj.edu.pl

Każdy z autorów (jako licencjodawca) zobowiązany jest do wypełnienia Umowy licencyjnej i przekazania dwóch podpisanych egzemplarzy do sekretariatu IFS UJ.

 

W razie pytań, prosimy pisać na adres: anna.tadeusz @ student.uj.edu.pl

Download files
pdf
Informacje ogólne
docx
Umowa licencyjna
pdf
Wzory cytowań

Web Content Display Web Content Display