Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Czasopismo IMAGINARIA

Web Content Display Web Content Display

Imaginaria to konstrukty wyobraźni, jednak niekoniecznie powstające w oderwaniu od rzeczywistości, jako czyste fantazje. Mogą się bowiem rodzić na styku świata realnego i intuicji. Dryfują między tym, co weryfikowalne a tym, co przeczuwalne. Dzięki obrazom poznajemy świat, a przy okazji – tworzymy jego wizje.

Czasopismo IMAGINARIA powstało po to, by dać przede studentom Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – a także wszystkim slawistom niekoniecznie związanym z ośrodkiem krakowskim, i niekoniecznie studentom – możliwość wypowiedzi nieskrępowanych aparaturą naukową, a równie ważnych w poznaniu krajów słowiańskich. Interesują nas różne teksty, nie tylko popularnonaukowe, takie jak eseje czy recenzje (powstałe na zaliczenie lub niezależnie od studiów), ale również formy publicystyczne – reportaże, portrety, a nawet poezja i krótka proza. Wszelkie możliwe formy ekspresji umożliwiające poznanie jakiegoś wyrywka rzeczywistości. Interesuje nas nie tylko uzgodniona wiedza, ale również intuicja. Wraz z tekstami można dołączać obrazy – fotografie, a nawet krótkie filmy, o ile wzbogacają one opisywane zjawisko.

Czasopismo jest półrocznikiem, ale artykuły są przyjmowane i publikowane on-line na bieżąco, a dwa razy w roku (w marcu i październiku) są łączone w jeden zeszyt. Artykuły nie podlegają recenzji, ale ocenie. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia tekstu lub poproszenia autora/autorki o dokonanie modyfikacji (w uzasadnionych wypadkach, redakcja zwróci się do ekspertów – pracowników IFS). Teksty są przesyłane do studentów tworzących redakcję oraz do sekretarza czasopisma. Po wstępnych ocenach w gronie studentów, tekst jest przesyłany do redaktora, który podejmuje ostateczną decyzję o publikacji. Każdy przyjęty tekst ogłoszony zostanie na stronach czasopisma IMAGINARIA, a także w wariancie pdf, umożliwiającym cytowanie. Będzie on również ogłaszany na oficjalnych stronach IFS UJ oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Instytut. 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Przyjmujemy:  

  • popularnonaukowe ujęcia tematów naukowych;  
  • eseje i szkice na tematy ogóle i szczegółowe (zjawiska, postaci, procesy);
  • reportaże w krajów słowiańskich;
  • recenzje i omówienia: książek, filmów, sztuk teatralnych, wystaw;
  • sfabularyzowane biogramy;
  • poezję i prozę.

Maciej Czerwiński

Redaktor czasopisma

Redakcja czasopisma

  • dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ (redaktor naczelny)
  • Anna Tadeusz
  • Aleksandra Mrozowska
  • Karol Oleksy

 

Wymogi formalne

Przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi artykuły należy wysyłać na adres: maciej.czerwinski @ uj.edu.pl oraz anna.tadeusz @ student.uj.edu.pl

Każdy z autorów (jako licencjodawca) zobowiązany jest do wypełnienia Umowy licencyjnej i przekazania dwóch podpisanych egzemplarzy do sekretariatu IFS UJ.

 

W razie pytań, prosimy pisać na adres: anna.tadeusz @ student.uj.edu.pl

Download files
pdf
Informacje ogólne
docx
Umowa licencyjna
pdf
Wzory cytowań

Web Content Display Web Content Display