Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Celina Juda, prof. UJ

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

profil w USOSweb

Kariera naukowa

Absolwentka slawistyki UJ; związana z IFS UJ od 1980 roku; praca doktorska: Poszukiwania, możliwości i sytuacje macedońskiej prozy narracyjnej lat 60-tych XX wieku; habilitacja na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii.

Zainteresowania naukowe

Obszar zainteresowań badawczych: kultury i literatury zachodnio- i południowo-słowiańskie XX wieku do czasów współczesnych; funkcjonowanie kultur i literatur zachodnio- i południowo- słowiańskich w dobie totalitaryzmu; redefinicje literackich wizerunków rzeczywistości w krajach „demokracji ludowych" po 1989 roku; postemigranckie narracje tożsamościowe.

Udział w pracach zespołów grantowych: 1. badania nad polskim i bułgarskim postmodernizmem literackim [kierownicy: prof. dr hab. Ryszard Nycz (IBL) i prof. dr hab. Magda Karabełową (BAN)] – monografia: Na tropach modernizmu i postmodernizmu/ Po sledite na modernizma i postmodernizma, Sofia 2004; 2. badanie procesów przemian tożsamości w kulturach krajów byłej Jugosławii - kultura i literatura macedońska (kierowniczka projektu:  prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka – monografia: W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, Kraków 2005; 3. badanie procesów transformacji i redefinicji kulturowych na Bałkanach (kierowniczka projektu: Maria Dąbrowska-Partyka), monografia: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, Kraków 2009; 4. badania nad tradycją kultury i literatury bułgarskiej (kierowniczka projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa (Warszawa, IS PAN), hasła problemowe w: Leksykon tradycji bułgarskiej, Warszawa 2011; 5. w trakcie realizacji nowy projekt: Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w). – kierowniczka: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN.

Zainteresowania pozanaukowe

Popularyzacja literatury bułgarskiej:  1. Patrimoine Litteraire Europeen, red. Jean-Claude Polet, Bruxelles, 1997, 1999, 2000, tomy 9, 11b, 12; 2. Hasła osobowe pisarzy bułgarskich i wybór utworów lub fragmentów ich utworów („Dekada Literacka", numer tematyczny poświęcony literaturze bułgarskiej (31.X.2000); 3. Słownik Pisarzy Świata, red. Julian Maślanka, Kraków 2004. Hasła osobowe pisarzy bułgarskich (50 nazwisk); 4. Encyklopedia Literatury Światowej, redakcja naukowa prof. dr hab. Julian Maślanka, Kraków 2005 (komentarz do utworów Ch. Botewa, I. Wazowa i J. Radiczkowa).

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Literatura w stanie podejrzenia. Współczesna proza macedońska lat sześćdziesiątych XX wieku, Kraków 1992, ss. 110.
  2. Pod znakiem BRL-u. Kultura bułgarska w pułapce ideologii. Kraków 2003, ss.225.
  3. Pod znaka na BNR. Balgarska kultura i literatura w kapana na ideologia, Sofia 2006, ss. 261.
  4. Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, Kraków 2009, ss. 203, redakcja tomu.

Artykuły:

  1. Sygnatury postmodernizmu bułgarskiego. Teoria i praktyka literacka: Powieść naturalna Georgi Gospodinowa, [w:] Na tropach modernizmu i postmodernizmu. Interpretacje literackie i kulturologiczne na początku trzeciego tysiąclecia, red. M. Karabełowa, R. Nycz, Sofia 2004, s. 83-92.
  2. W poszukiwaniu nowego kanonu – powroty kultury macedońskiej do dialogu z cywilizacją śródziemnomorską, [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1945 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005, ss. 371-386.
  3. Bułgarskie narracje emigrantologiczne – dysydenci, samizdat – historie niedokończone [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze red. Lidia Liburska, Kraków 2007, ss. 153-160.
  4. Literatura przełomu – konfrontacja zobowiązań ideowych i artystycznych. Prawdy i uzurpacje nowego porzadku, [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989-2004, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2009, ss. 233-250.
  5. Figuri na prechodi i granici po vreme na transformacija, [w:] Prechodi i granici. Transitions and Borders, sast. P. Karagiozow, J. Stojanowa, Sofia 2009, ss. 60-68.
  6. Литературни рецепти за НРБ – неканоничните перспективи, [в] Време и история в славянските езици, литератури и култури, ред. Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, София 2012.

 

Zobacz pełny spis publikacji