Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Sabina Giergiel, prof. UJ

profesor nadzwyczajny UJ

profesor nadzwyczajny UJ

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: sabina.giergiel@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-5706-5679

Dyżury stacjonarne/zdalne

czwartek 9.45 - 10.45

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii słowiańskiej (specjalność: serbistyka) na UJ oraz podyplomowego studium nauczania języka polskiego jako obcego. W czasie studiów doktoranckich na UJ prowadziła zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Po obronie doktoratu (napisanego pod kierunkiem prof. Marii Dąbrowskiej-Partyki), w 2006 r. rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Opolskim. W 2014 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego. Wielokrotne staże badawcze i stypendia w Serbii, Chorwacji i Bośni.

Zainteresowania naukowe

Literatura serbska i chorwacka XX i XXI wieku. Aktualnie jej badania koncentrują się wokół zagadnień związanych z (nie)pamięcią na obszarze postjugosłowiańskim (zwłaszcza w kontekście Holokaustu i powojennych represji wobec Niemców).

Członkini Komisji Emigrantologii Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Rady Naukowej czasopisma łódzkiej slawistyki „Slavica Lodziensia”.

Granty badawcze: indywidualny Grant NCN (nr 2019/03/X/HS3/00128). Projekt: Pamięć o powojennych doświadczeniach Banackich Niemców w transgeneracyjnym przekazie ustnym. Kierowniczka w projektach finansowanych przez program Inicjatywa Doskonałości UJ: Rywalizacja w społeczeństwie multietnicznym. Przypadek serbski (2021-2022) i Trudne dziedzictwo. Świadek, postronny, sprawca w chorwackiej kulturze pamięci o drugiej wojnie światowej (2022-2023). Współautorka projektu i wykonawczyni grantu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki: Literatury emigracyjne krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich po 1945 r. (2009-2012). Wykonawczyni w grancie promotorskim, finansowanym przez KBN (2005 – 2006).

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 275.
  2. Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss. 216.

Artykuły:

  1. Rywalizacja o pamięć. Spór wokół upamiętnienia niemieckich ofiar w serbskim Vršacu, „Teksty Drugie” 2021, nr 5, s. 223-240.
  2. Additional Testimony. Photographs in the Prose of Daša Drndić, “Fluminensia” 2020, nr 1, s. 39-52.
  3. Ślady (nie)pamięci o Porajmosie. Kulturowa mapa romskiego holokaustu w Serbii i Chorwacji, “Teksty Drugie” 2019, ss. 317-336. Współautorstwo: Katarzyna Taczyńska.
  4. Transport Kladovo i Zagłada Żydów z serbskiego Šabaca, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2019, nr 15.
  5. Govoriti ćutanjem nije isto što i ćutati. Analiza romana Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida w: Srpski jezik, književnost, umetnost. Tišina, t. II, Zbornika radova sa XI naučnog skupa, Kragujevac 2017, ss. 39-48.
  6. Die genealogischen Erzählungen von Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović und Igor Štiks oder das Motiv der Habsburgermonarchie in den Texten bosnischer Schriftseller w: Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. Buras-Marciniak A., Gołaszewski M., Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, ss. 97-109.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak