Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Renata Bura

adiunkt z habilitacją

adiunkt z habilitacją

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730
e-mail: renata.bura (at) uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury zdalne

poniedziałek 8.40-9.40

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii czeskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1997), specjalizacja – językoznawstwo. W latach 1997-2001 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. Polska, czeska i górnołużycka frazeologia pochodzenia biblijnego a Nowy Testament Jakuba Wujka, Biblia kralicka oraz Nowy Testament Michała Frencla. W 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w oparciu o książkę Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula. Terminologia naukowa (Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2015).

Zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ na etacie naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta z habilitacją. Od 2020 r. kierownik Zakładu Filologii Czeskiej i Łużyckiej.

Zainteresowania naukowe

Frazeologia i paremiologia zachodniosłowiańska, czeska, górnołużycka i polska leksykologia w ujęciu porównawczym. Uczestniczyła w dwóch grantach kierowanych przez prof. T. Z. Orłoś: „Pozorna ekwiwalencja językowa czesko-polska" (2000-2002) oraz „Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny" (2003-2006).

Zainteresowania pozanaukowe

Miłośniczka dobrej literatury i pasjonatka podróży.

Wybrana bibliografia

Książki:
1. Polska, czeska i górnołużycka frazeologia pochodzenia biblijnego a Nowy Testament Jakuba Wujka, Biblia kralicka oraz Nowy Testament Michała Frencla (2003);

2. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych (2003) [współaut.];

3. Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów (2004) [współaut.];

4. Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny (2009) [współaut.];

5. Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula. Terminologia naukowa (2015).

Artykuły:

1. Sorb self-stereotypes of the Sorb in Upper Sorbian proverbs, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2012;

2. The language of students at the Sorbian Seminary in Prague and the Prague Serbowka, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2012;

3. Propozycje leksykalne w »Łužiskim serbskim słowniku« K. B. Pfula – przymiotnik, Leksikologiske přinoški II., Budyšin 2013;

4. Rozwój górnołużyckiej terminologii naukowej, [w:] Area Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu, red. I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostrava 2018, s. 147–158.

5. Mitologizmy w języku górnołużyckim, [w:] Dialog z Tradycją, t. VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. M. Puda-Blokesz, M. Ryszka-Kurczab, Kraków 2020, s. 69–82.

Pełny spis publikacji