Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Piotr Gierowski

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: piotr.gierowski@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0001-7004-762X

Dyżury stacjonarne

czwartek 11.15 - 12.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii czeskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004 r.). W roku 2009 obronił pracę doktorską Czeski projekt historii literatury (na tle recepcji czeskiego strukturalizmu w Polsce) napisaną pod kierunkiem Prof. Jacka Balucha.

Zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 2006 r. na stanowisku asystenta, od 2013 – adiunkta. 

Zainteresowania naukowe

Badania: czeska kultura i literatura XIX i XX wieku, strukturalizm polski i czeski, polsko-czeskie kontakty naukowe, sztuka i literatura nieprofesjonalna (art brut, outsider art, sztuka naiwna, w tym twórczość Aloisa Beera).

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce, Kraków 2013.
 2. Czesko-polski słownik terminów literackich (współautor Jacek Baluch), Kraków 2016
 3. Praski strukturalizm: przekroje, miejsca, tożsamości, Kraków 2018
 4. Superhero Josef Švejk, Kraków 2020

 

Artykuły:

 1. Alois Beer, naiwny outsider, „Studia et Documenta Slavica” 2017, nr 2, s. 61-70;
 2. Na artystycznych peryferiach: „Nejskromnější umění” Josefa Čapka, [w:] Słowiańskie przyjemności 2: Przekraczanie granic, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków 2018, s. 35-48;
 3. Jára Cimrman, geniusz urojony? Kilka uwag o najwybitniejszym Czechu i czeskiej tożsamości narodowej, „Bohemistyka” 2018, nr 4, s. 361-377;
 4. Literacki model relacji rodzinnych w czeskiej poezji socrealistycznej – próba rekonstrukcji, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2018, R. 13, nr 4, s. 271-283;
 5. Słowo i obraz w sztuce outsiderów, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2018, nr 4, s. 17-24;
 6. Świat nowego mitu: Siostra Jáchyma Topola, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2020, R. 15, nr 2, s. 97-107;
 7. Jan Mitarski jako badacz sztuki intuicyjnej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 1-2, s. 463-471

 

Zobacz pełny spis publikacji