Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Pavel Petrov

lektor

lektor

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

telefon: 12 6632719

e-mail: pavel.petrov@uj.edu.plpaffcho_petroff@abv.bg

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-1353-1914

Dyżury stacjonarne

termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Ukończył studia licencjackie na kierunku  "Język bułgarski i historia" oraz magisterskie na kierunku "Literatura i kultura narodów słowiańskich". W czerwcu 2015 roku obronił pracę doktorską pod tytułem "Epistolarny świat Brunona Schulza. Mit, egzystencja, palimpsest". Od października 2015 roku pracuje jako lektor języka bułgarskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Literatura okresu międzywojennego, postmodernizm, teoria recepcji. Badania epistolografii Brunona Schulza.

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka, literatura, teatr.

Wybrana bibliografia

Artykuły:

  1. Петров, П.  Изгнанието на Чеслав Милош в постмодерния контекст на Америка. В: „Литературен вестник" бр. 18, 2012.
  2. Петров, П. За някои от режисьорските решения в екранизацията на Санаториум Клепсидра. В: Проглас, кн. 1, В.Търново 2012, с.158-167.
  3. Петров, П. Бруно Шулц. Между материята и словото, или апология на грешните манипулации. В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Том втори. Литературознание. Фолклор. София, 2012, с. 280-284.  
  4. Petrow, P. Schulz postmortem: W świetle nieobecności.  [w:] Postscriptum Polonistyczne, (2/ 2013), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2013, s. 191-198.
  5. Petrow, P.  Epistolarność i quasi-epistolarność Brunona Schulza. [w:] Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury: Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / Ed. Wiera Meniok. Drohobycz: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu w Drohobyczu, 2014, s. 337-348.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

*Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak