Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

mgr Natalia Palich

asystent i doktorantka

asystent i doktorantka

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730
e-mail: natalia.palich (at) uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury zdalne

poniedziałek 13.15 - 14.15

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Bohemistka i romanistka, asystent w Zakładzie Filologii Czeskiej i Łużyckiej, dwukrotna stypendystka Instytutu Badań Literackich Czeskiej Akademii Nauk oraz laureatka stypendium dla wybitnych doktorantów MNiSW.

Zainteresowania naukowe

Najnowsza proza czeska, teoria literatury, krytyka postkolonialna.

Zainteresowania pozanaukowe

Współczesny teatr polski i europejski, architektura modernizmu.

Wybrana bibliografia

Wybrana bibliografia:


Artykuły:

1. Poetyka przemocy w powieści Pavla Haka Vomito negro, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae”, Tom 15 (2020), Zeszyt 2, s. 153–163 (e-ISSN 2084-3933).

2. O dynamizmie obrazów. Podstawowe kategorie estetyczne w koncepcji obrazu Věry Linhartovej, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae”, Tom 8 (2013), Zeszyt 1, s. 129–144 (e-ISSN 2084-3933).

3. Przestrzeń, obraz, dźwięk – czeska poezja konkretna a zjawisko ikoniczności, [w:] Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie, E. Tabakowska, N. Palich, A. Nowakowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, p. 101–109 (ISBN 978-83-233-3573-3).

4. Wyzwoleni z tradycji? Literatura i krytyka postkolonialna wobec kanonu, [w:] Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?, A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, p. 21‒27, (ISBN 978-83-233-3426-2).

5. Postkolonialna refleksja nad współczesną prozą czeską, [w:] Etnicita slovanského areálu. Historické proměny a současný stav, K. Kedron, M. Příhoda, (red.) Pavel Mervart, Kostelec/Praha 2011, p. 215‒223, (ISBN 978-80-87378-83-0).