Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Marlena Gruda

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: marlena.gruda (at) gmail.com
profil w USOSweb

Dyżury zdalne

poniedziałek 18.15 - 19.15

Kariera naukowa

Absolwentka słowenistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (2010).

Pracę doktorską Bohater w powieści słoweńskiej po 1991 roku przygotowała i obroniła pod opieką prof. dr hab. Bożeny Tokarz.

W latach 2010-2011 i 2015 prowadziła zajęcia w IFS UŚ.

Od 2016 r. związana z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe

Historia literatury słoweńskiej, podmiot osobowy i literacki w literaturze słoweńskiej XX i XXI w., tożsamość narracyjna, komparatystyka literacka.

Uczestniczyła w projektach badawczych i tłumaczeniowych: Tożsamość w prozie słoweńskiej i tożsamość przekładu (Uniwersytet Śląski), Dialog interkulturowy w literaturze słoweńskiej i przekładzie (Velenjska Fundacja Literacka i Centrum Kultury w Velenju), Slovenska književnost in slovanski svet: ustvarjalnost in recepcija (Forum Kultur Słowiańskich i Javni sklad na kulturne dejavnosti).

Zainteresowania pozanaukowe

Popularyzacja literatury i kultury słoweńskiej.

Przekład literacki.

Wybrana bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:

1. Zaczynając od różnicy. Przemiany bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku, Kraków 2019, ss. 392

Artykuły:

1. Psihološko v prozi Vlada Žabota. w: 30. Mednarodni simpozij Obdobja. Meddisciplinarnost v slovenistiki / Interdisciplinarity in Slovene Studies. Red. S. Kranjc. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, s. 171-177. 

2. Stereotyp Słoweńca „ofiary” w przekładzie powieści Vlada Žabota Wilcze noce. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 154-181. 

2.  Estetyzacja cielesności wobec zatracającej się tożsamości ciała. Rozwiązania artystyczne  Vlada Žabota i Hansa Bellmera. „Nowiny Slawia” 2013, nr 3, s. 45-53.

3. Tożsamość hybrydalna w bajkach Feri Lainščka. w: Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

4. Odbiorca przewidywany w powieści „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli, w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.

5. Dominacja i zależność w powieści „Filio ni doma” Berty Bojetu. W: Komunikacja  międzykulturowa. Przekład-komparatystyka-teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa  dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice 2016,  s. 525-537.

6. Transformacja ustrojowa a typ bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku. W:  Krajobraz po transformacji. T. 1. Red. B. Zieliński. Poznań 2018, s. 189-199.

7. Kreacje rzeczywistości w prozie słoweńskiej po 1991 roku na przykładzie powieści Satanova  krona Mihy Mazziniego. W: Krajobraz po transformacji. T. 2. Red. B. Zieliński. Poznań  2018, s. 95-106.

 

Pełny spis publikacji