Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

mgr Jelena Perišić

lektor

lektor

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: jelena.perisic (at) uj.edu.pl

profil w USOSweb

Dyżury zdalne

wtorek 15.00 - 16.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Studia licencjackie (2014) oraz magisterskie (2015) ukończyła na kierunku Język serbski i językoznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie, gdzie obroniła pracę magisterską na temat Veština čitanja u nastavi srpskog jezika kao stranog (Umiejętność czytania w nauce języka serbskiego jako obcego). W 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Pisze pracę doktorską pod tytułem Kolokacije u naučnom funkcionalnom stilu (Kolokacje w naukowym stylu funkcjonalnym).

W latach 2015–2017 pracowała jako lektor w Centrum Języka Serbskiego jako Obcego przy Instytucie Języka Serbskiego i Językoznawstwa Wydziału Filozoficznego w Nowym Sadzie. Prowadziła zajęcia w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły Serbskiego Języka, Kultury i Historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Od listopada 2017 roku pracuje jako lektor języka serbskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

 

Zainteresowania naukowe

Dydaktyka nauczania języka serbskiego jako obcego. Współczesny język serbski, leksykologia, leksykografia.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Artykuły:

1. Перишић, Ј. Употреба књижевног текста у настави (српског као страног) језика. У: Методички видици 7. Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, с. 255–276. 

2. Перишић, Ј. Колокације са лексемама основа и темељ у електронском корпусу савременог српског језика. У: Прилози проучавању језика 48. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017, с. 75–92.

3. Перишић, Ј. Шта се крије иза двоазбучности – постоји ли социјална и идеолошка позадина или је реч о слободном избору? (Daniel Bunčić, Sandra L. Lippert, Achim Rabus. Biscriptality: A sociolinguistic tipology. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016, 425.). У: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 66, свеска 3. Нови Сад: Матица српска, 2018, с. 1037–1041. 

4. Perišić, J. Tradicionalno i savremeno u priručnicima za srpski kao strani jezik (Katarzyna Liber i Slavica Prpa, Priručnik za srpski kao strani jezik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, str. 272; Katarzyna Liber i Slavica Prpa, Kultura živog jezika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, str. 140). U: Metodički vidici 10. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019, s. 333–343. 

5.  Перишић, Ј. Колико Пољаци разумеју српске колокације? (Да ли једном учеснику библиотеке из часа на час пада на мозак да лови и граби белешке?). У: Српски као страни језик у теорији и пракси IV – тематски зборник радова, уред. Весна Крајишник. Београд: Филолошки факултет, 2020, с. 563–579.

 

Pełny spis publikacji

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego