Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Dorota Bielec

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: dorota.bielec@uj.edu.pl

profil w USOSweb

Dyżury stacjonarne [pok. 105A]

poniedziałek 10.30 - 11.30

czwartek 11.30 - 12.30

Kariera naukowa

Absolwentka bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Po ukończeniu obronie pracy magisterskiej podjęła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ, a następnie została zatrudniona jako asystent w IFS. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Filologii Czeskiej i Łużyckiej IFS UJ.
Od roku akademickiego 2020/2021 - Zastępca Dyrektora IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Literatura i kultura czeska XX i XXI wieku, procesy tożsamościowe w Europie Środkowej, pogranicze kultury i polityki, autobiografizm w literaturze oraz problematyka i pragmatyka przekładu. W kręgu jej  zainteresowań pozostają także kwestie związane z językiem - udział w dwu grantach : polsko-czeski słownik wyrazów zdradliwych oraz polsko-czeska frazeologia.

Zainteresowania pozanaukowe

Interesuje się historią sztuki, architekturą, w wolnych chwilach zajmuje się pielęgnacją roślin i czyta klasykę kryminału.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Sprawy czeskie w polskich drukach drugoobiegowych, Kraków 2008;
  2. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych, Kraków 2003 (współaut.);
  3. Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów, Kraków 2004 (współaut.);
  4. Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny, Kraków 2009 (współaut.).

Artykuły:

  1. Czescy autorzy w polsim drugim obiegu a polsko-czeskie stereotypy, "Bohemistyka" nr 1-4, 2008, s. 116-136;
  2. Miejsce dla Jonathana, czyli czeski esej dwudziestowieczny o czeskich próbach odnalezienia się w Europie, (w:) Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszwa 2008, s. 45-56;
  3. Autobiografizm a czeska proza drugiej połowy XX wieku, (w:) Zrozumieć Słowiańszczyznę, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010, s. 97-106;
  4. Tłumacz - pośrednik między kulturami? Przekłady literatury czeskiej a popularność czeskiej kultury, (w:) Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, red. M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny, Warszawa 2012, s. 537-544.

 

Zobacz pełny spis publikacji