Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Dominika Kaniecka

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: dominika.kaniecka (at) uj.edu.pl
profil w USOSweb

profil w academia.edu

Dyżury zdalne

wtorek 15.00 - 16.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ rozpoczęła pod opieką naukową prof. dr hab. Juliana Kornhausera. Rozprawę doktorską (Zagrzeb – narodziny centrum narodu chorwackiego w literaturze XIX wieku. Twórczość Augusta Šenoi) przygotowała i obroniła pod opieką prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki. W IFS UJ zatrudniona od 2008 roku na stanowisku asystenta, a od 2014 – adiunkta. Członkini i współzałożycielka międzyinstytucjonalnej Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz naukowy czasopisma „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae”, członkini Komisji Kultury Słowian PAU oraz Polskiej Komisji Historii i Kultury Bałkanów (AIESEE).

W latach 2004-2007 pracowała na Uniwersytecie w Zagrzebiu jako lektor języka polskiego, zdobywając doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym, a także aktywnie uczestnicząc w promocji kultury polskiej w Chorwacji (w latach 2007-2008 z ramienia Ambasady RP w Zagrzebiu). W latach 2010-2013 koordynowała polską część międzynarodowego projektu tłumaczeniowego „Odnalezione w przekładzie” zorganizowanego przez Filozofski fakultet w Rijece. Organizowała i współorganizowała warsztaty, badania terenowe i studenckie projekty dydaktyczno-naukowe (w Polsce, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie).

Uczestniczyła w pracach nad Encyklopedią Literatury Chorwackiej (Enciklopedija hrvatske književnosti), w  ramach projektu realizowanego w zagrzebskim Zakładzie Leksykograficznym „Miroslav Krleža". Do tej pory z wykładami gościła na uniwersytetach w Zagrzebiu i Lublanie.

Pełni funkcję administratora mediów społecznościowych IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia dotyczące chorwackiej oraz bośniacko-hercegowińskiej literatury i kultury; praktyki wspólnotowe na obszarze postjugosłowiańskim; performatywny potencjał współczesnego życia społecznego i politycznego i szeroko rozumiana humanistyka zaangażowana. 

Dotychczasowe badania obejmują m.in. problematykę tożsamościową (tożsamość narodowa i kulturowa w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie), ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznego dyskursu narodowego i współczesnych do niego odniesień.

Zainteresowania pozanaukowe

W mieście: aktywne uczestnictwo w kulturze; film, teatr, sztuka zaangażowana.

Poza miastem: wyprawy piesze i rowerowe, a najbardziej las. Przez nieuleczalny brak systematyczności od dawna początkująca w grze na pianinie i w rozpoznawaniu gatunków roślin. 

Wybrana bibliografia

Książki:
1. Opowiedzieć naród. Chorwackość według Augusta Šenoi, Kraków 2014

2. D. Kaniecka, B. Kryżan-Stanojević, I. Maslač, J. Sychowska Kavedžija, Poljski pravopis za početnike, Zagrzeb 2008.


Artykuły:

1. Literatura jako narzędzie kreowania zbiorowej wyobraźni. August Šenoa i jego czytelnicy, „Pamiętnik Słowiański", t. LX, z. 2, 2010;

2. Novo čitanje nacionalnog diskursa Augusta Šenoe ili o učinkovitom kreiranju hrvatstva u književnosti, [w:] Kultura, identitet, društvo. Europski realiteti, grupa redaktorów, Osijek-Zagreb 2014, s. 499-515.

3. Tihe borkinje za narodnu stvar – o ženskome glasu u hrvatskom nacionalnom diskursu, “Književna revija Osijek”, god. 55, br. 1-2, 2015, s. 47-64.

4. Znajome oblicze chorwackiego patriotyzmu na przykładzie pierwszych wystąpień publicznych Kolindy Grabar-Kitarović, w: Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Język, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń 2016, s. 117-131.

5. O tym jak zostać prawdziwą Chorwatką albo uważna lektura pewnego życiorysu, [w:] Monologi, dialogi, polilogi w dyskursach kulturowych Słowiańszczyzny, red. C. Juda, D. Gil, Kraków 2017, 121-135.

6. Chorwaci z Bośni i Hercegowiny czy Chorwaci bośniaccy? Poszukiwania tożsamości pewnej mikrokultury – rozważania wstępne, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, t. 12, z. 4, 2017, s. 263-276.

7. Odnowa działalności Chorwackiego Towarzystwa Kulturalnego "Napredak" a potrzeba definiowania narodowego paradygmatu kulturowego Chorwatów w Bośni i Hercegowinie, [w:] Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. M. Bogusławska, A. Kobylińska, S. Siedlecka, s. 205-223.

8. Narod protiv Olivera Frljića ili Poljska poslije Kletve, "Slavia Meridionalis" t. 19, 2019, ss. 18.

9. W obronie jedności kultury bośniackiej. Ivan Lovrenović - intelektualista totalny z Sarajewa, "Stan Rzeczy" 1(16), 2019, s. 125-144.

10. Zrozumieć Bośnię albo jak uczyć (się) o Bośni i Hercegowinie w terenie - raport z pewnego projektu, "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", t. XXIX, 2020, s. 119-134.

 

Pełny spis publikacji