Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Damian Kubik

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: d.kubik (at) uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury zdalne

piatek 8.30 - 9.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

 

Kariera naukowa

Absolwent polonistyki (specj. komparatystyka, 2007) i slawistyki (specj. filologia chorwacka, 2009), w 2014 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Południowosłowiańska „kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, od 2014 r. zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ na stanowisku asystenta z doktoratem.

Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2015).

Zainteresowania naukowe

Literatura serbska i chorwacka okresu odrodzenia narodowego (w kontekście romantyzmu polskiego), wykłady paryskie Adama Mickiewicza, historia slawistyki.

Uczestniczy w projekcie badawczym Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.).

Zainteresowania pozanaukowe

W wolnych chwilach oddaje się pasji pisania poezji (laureat dwóch konkursów literackich, współpracuje z Grupą Literyczną „Na Krechę").

Wybrana bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
Południowosłowiańska „kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji, Kraków 2015.


Artykuły:

1. Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej. Zarys problematyki dyskursu kulturoznawczego w prelekcjach paryskich, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012, nr 4, s. 61-82.
2. Między epicką a dramatyczną wizją kultury. „Górski wieniec" Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście wykładów paryskich Adama Mickiewicza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2012, nr XLVII, s. 297-318.
3. Słowiańszczyzna wyobrażona. Próba opisu XIX-wiecznego dyskursu slawistycznego, „Pamiętnik Słowiański" 2012, t. LXII, z. 1-2, s. 5-24.
4. Figura powrotu w „Górskim wieńcu" Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście Mickiewiczowskich rozważań o pamięci [w:] Wymiary powrotu w literaturze, pod red. M. Garbacik, P. Kawuloka, A. Nowakowskiego, N. Palich i T. Surdykowskiego, Kraków 2012, s. 131-136.
5. Południowosłowiańskie wyobrażenia o języku narodowym. Standaryzacja serbskiego i chorwackiego języka literackiego w kontekście slawistyki w I połowie XIX wieku, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2013, nr 8, s. 53-69.

 

Pełny spis publikacji