Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Aleksandra Wojtaszek

asystent z dr.

asystent z dr.

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: aleksandra.wojtaszek@uj.edu.plola.wojtaszek1991@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9246-9655

profil w academia.edu

Dyżury stacjonarne/zdalne

czwartek 15.00 - 16.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

W latach 2010-2015 ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku slawistyka (specjalność: kroatystyka). W 2015 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra i podjęła studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ. W październiku 2020 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem Geografie wyobrażone. Chorwacka i serbska proza fantastyczna lat dziewięćdziesiątych wobec rzeczywistości napisaną pod kierunkiem dr hab. Sylwii Nowak-Bajcar, prof. UJ.

W trakcie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich uczestniczyła w stypendiach międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie.

Zainteresowania naukowe

Współczesna literatura Chorwacji, Serbii i Bośni, proza fantastyczna, badania kulturowe, Bałkany w perspektywie postzależnościowej, teoria przestrzeni.

Aktywna jako dziennikarka i tłumaczka, współpracuje m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Herito”.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Topografie przestrzeni wyobrażonych. Serbska i chorwacka fantastyka gatunkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022

 2. Fjaka. Sezon na Chorwację, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2023

Artykuły:

 1. Metamorfozy chorwackiej fantastyki – od odległych światów do lokalnych przestrzeni, w: Słowiańskie światy wyobraźni: metamorfozy, red. M. Dyras, A. Fidowicz, M. Gruda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 165-178
 2. Grad i njegove metamorfoze: Zagreb kao prostor patnje i empatije u noveli “Noć kad je završio rat” Aleksandra Žiljka, „Ubiq. Časopis za književnu fantastiku”, 2019, nr 24, s. 215-221.
 3. Ivana Brlić-Mažuranić: Ucieczka ze świata bajek, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2019, nr 1 (34), s. 136-145.
 4. Burek czy zapiekanka? Wyzwania związane z przekładem współczesnej literatury chorwackiej na język polski, w: Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi, red. L. Rezoničnik, N. Zavašnik, Ljubljana 2019, s. 71-80.
 5. Imaginarne geografije neovisnosti: jezik u hrvatskoj fantastici novog regionalizma, w: Jezik in fabula, red. K. Bagić, A. Ryznar, G. Puljić, Zagreb 2018.
 6. Podporządkowani jutra. Chorwacka proza dystopijna w ujęciu postkolonialnym, „Porównania”, 2016, nr 19, s. 150-162.
 7. Od wojennej traumy do ucieczki w rzeczywistość. O recepcji twórczości Dorty Jagić w kontekście najnowszej poezji chorwackiej, „Studia i Szkice Slawistyczne”, 2016, nr 13, s. 195-202. 
 8. Mechanizmy władzy: wykluczenie, kontrola, kara. Dystopia w najnowszej literaturze chorwackiej, w: Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II. Literární žánry ve slovanských literaturách, red. E. Gunišová, L. Paučová, Brno 2016, s. 275-284.
 9. Ratno pismo Josipa Mlakicia. Pomiędzy chorwackim a bośniackim modelem „pisania wojny”, „Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ”, 2014, numer specjalny: prace licencjackie obronione z wyróżnieniem przez studentów IFS, s. 87-127. 
 10. Pamięć, historia, tożasmość. Zagrzeb i jego mieszkańcy w powieściach Miljenka Jergovicia Ruta Tannenbaum i Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki, „Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ”, 2013, nr 2 (4), s. 17-30.

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak