Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Aleksandra Hudymač

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Słowackiej

telefon: 12 6632703
e-mail: aleksandra.hudymac (at) uj.edu.pl

aleksandra.hudymac (at) gmail.com


profil w USOSweb

Dyżury zdalne

 

wtorek 11.15 - 12.15 [po ustaleniu e-mailem]

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Podwójna absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego [Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, specjalizacja: słowacystyka (2004); Wydział Polonistyki, specjalizacja nauczycielska (2007)]. Zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 2005 r. kolejno na stanowisku asystenta, asystenta z doktoratem i adiunkta (od 2014). W 2011 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną: Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej.

Od 2005 r, pełni funkcję sekretarza międzynarodowego rocznika polsko-słowackiego „Kontakty" przy Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych.

Współpracuje z Festiwalem Conrada prowadząc spotkania z pisarzami czeskimi i słowackimi. 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania obejmują kulturę słowackiego i polskiego romantyzmu, ogólnie pojętą „dziewiętnastowieczność”, zagadnienie tożsamości narodowej Słowaków, romantyczną epistolografię słowiańską i teorię listu.

Koncentrują się również na problematyce dziewiętnastowiecznych dzienników podróży, badanych z użyciem kategorii wypracowanych przez geopoetykę i krytykę postkolonialną. 

Zainteresowania pozanaukowe

Zainteresowania okołonaukowe koncentrują się wokół kultury popularnej, namiętnej lektury komiksów i kryminałów (zwłaszcza retro) oraz quasi-regularnego prowadzenia bloga-nieporadnika na temat przygód matki-akademiczki; pozanaukowe zaś bez reszty skupiają się na próbie wyprowadzenia na ludzi Dwóch Synków (Michała, zwanego Zbójem i Macieja, zwanego Żabą). Na resztę, jako żywo, nie starcza czasu.

Wybrana bibliografia

Książki:

„Wola ich ludzką jest, nasza – Boską". Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej, Kraków 2014, ss. 245.

 

Artykuły:

1. Hudymač Aleksandra, Idylické stratégie vnímania skutočnosti. Laskomerského cesta na Východ, „Slovenská Literatúra” 2018, roč. 65 č. 2, s. 103-115.

2. Hudymač Aleksandra, Podróże Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerskiego, [w:] Słowiańskie przyjemności 2. Przekraczanie granic, Kraków 2018, s. 9-22.

3. Hudymač Aleksandra, Książka – medium transgresji, Druhé město Michala Ajvaza, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”: Biblioteki 2019, nr 9(12), s. 187-200.

4. Hudymač Aleksandra, Spotkanie z Pavlem Rankovem: Festiwal Conrada 25 października 2018, „Kontakty” 2019, roč. 17, s. 125-129.

5. Hudymač Aleksandra, Dramat w trzech aktach z epilogiem : przyczynek do miłosnej legendy epistolarnej epoki: o listach Sama Bohdana Hrobonia do Bohuslavy Rajskiej [w:] Střední Evropa Rudolfa Chmela: studie k 80. Narozeninám, Praha 2019, s. 117-135.

6. Hudymač Aleksandra, Niepokojąca zmysłowość. Kobiety w dziennikach podróży Gustawa Zechentera-Lakomerskiego i Martina Kukučína, „Studia et Documenta Slavica” 2019, nr 1(7), s. 25-40.

7. Hudymač Aleksandra, Niepokojący powab kontrastów: Gustava Zechentera Laskomerskiego podróż do Konstantynopola [w:] Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej : tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej, red. M. Ivanová, A. Kobylińska, P. Pająk, Warszawa 2019, s. 261-285.

8. Hudymač Aleksandra, Lekcje z Innego. Orient Gustava-Zechentera Laskomerskiego [w:] Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków 2020, s. 47-61.

9. Hudymač Aleksandra, Czarnogóra wyobrażona? Dziennik podróży „V Dalmáci a na Čiernej hore” Martina Kukučína, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2020, nr 15, s. 109-122.

10. Hudymač Aleksandra, Opowiadaczka, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 38 (3715), s. 88-91.

11. Hudymač Aleksandra, Uroczyste odnowienie doktoratu Profesora Jacka Balucha i dwusetlecie slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,  „Kontakty” 2020, nr 18, s. 178-182.

12. Hudymač Aleksandra, Sympozjum słowacko-polskie w 50. rocznicę słowacystyki krakowskiej, „Kontakty” 2020, nr 18, s. 187-190.

 

 

Pełny spis publikacji

 

*** Autorka zdjęcia profilowego: Izabella Górska