Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Vlasta Juchniewiczová

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Słowackiej

profil w USOSweb

Kariera naukowa

Absolwentka Uniwersytetu Komeńskiego v Bratysławie, specjalizacja język słowacki, język polski (1982). Od 1995 roku pracownik IFS UJ na stanowisku lektora, od 2004 na stanowisku wykładowcy. W latach 2006-2008 wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Koordynator lektoratów języka słowackiego oraz kierująca grupą przedmiotową: lektoraty języków słowiańskich w IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Dydaktyka nauczania języka słowackiego jako obcego, słowacka mniejszość narodowa w Polsce.

Tłumaczenia książek popularno-naukowych oraz artykułów naukowych i specjalistycznych.

Brała udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych w Polsce i w Słowacji.

Współpracowała z OKE w Krakowie jako egzaminator oraz autorka (z M. Papierz) Syllabusa, Matura 2002 - Arkusze egzaminacyjne z języka słowackiego, Warszawa 2000 i Informator maturalny od roku 2005. Język słowacki.

Współpraca z WSiP przy wydawaniu podręczników języka słowackiego dla słowackiej mniejszości narodowej w Polsce w zakresie weryfikacji iredakcji językowej.

Zainteresowania pozanaukowe

Współpraca z Instytutem Słowackim w Warszawie oraz Konsulatem Generalnym RS w Krakowie przy organizowaniu imprez kulturalnych i naukowych
Kwestia mniejszości narodowych.

Kuchnia i gotowanie, kryminały, muzyka.

Wybrana bibliografia

 

Książki:

  1. V. Juchniewiczová, G. Zoričáková, M.Papierz, Polsko-słowacki słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej, Kraków 2008.

Artykuły:

  1. Národné povedomie Slovákov v spišskej obci Krempachy v Poľsku, [w:] Słowacja w obliczu Europy, red. H. Janaszek-Ivaničková, Wyd. UŚ, Katowice 2000, s. 146-155.  
  2. Implementácia vzdelávacieho programu Slovenčina ako cudzí jazyk v poľskom jazykovom prostredí, [w:]  Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí, red. Gabriela Olchowa , FHV UMB, Banská Bystrica 2009, s. 37-46.
  3. Slovenčina ako maturitný predmet v Poľsku, [w:] Nauczanie języków pokrewnych, red. Jacek Baluch, Maryla Papierz, Wyd. Scriptum, Kraków 2009, s. 73-83.
  4. Didaktika slovenskej kultúry v jazykovom vzdelávaní študentov slovakistiky v Poľsku, [w:] Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, edit. Ľudmila Žigová, Miloslav Vojtech, Wyd. UK , Bratislava 2011, s. 206-212
  5. Szkolnictwo słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, [w:] Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy i perspektywy, red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A.Szczurek-Boruta, Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013, s. 105-121.

 

Zobacz pełny spis publikacji