Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Kwoka

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: tomasz.kwoka@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0003-1222-6472

profil w academia.edu

Dyżury stacjonarne

wtorek 14.45 - 15.45

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii serbskiej w IFS UJ (2004). Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym rozpoczął w 2004 r. pod opieką naukową prof. Wiesława Borysia. Pracę doktorską Historia serbskiego słownictwa z zakresu stosunków społecznych (od końca XII do początku XX wieku) obronił pod koniec 2008 roku, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w specjalizacji językoznawstwo.

W IFS UJ zatrudniony na stanowisku asystenta z dr. od roku 2009, a od 2012 - na stanowisku adiunkta.

W latach 2004-2012 prowadził zajęcia w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (na kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim).

Członek Komisji Kultury Słowian PAU (od 2021 r.) i Komisji Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie (od 2023 r. także sekretarz naukowy Komisji).

Członek rady naukowej czasopism Шветлосц (Novi Sad) i Прилози проучавању језика (Novi Sad).

Od 2012 r. także tłumacz przysięgły języka serbskiego. Pełni funkcję administratora strony internetowej IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Wojwodina - historia i kultura regionu. Języki mniejszości narodowych w Wojwodinie i polityka językowa w Serbii. Nowy Sad i jego historia. Mozaika etniczna i religijna Wojwodiny.

Języki rusińskie w Europie Środkowej (j. łemkowski w Polsce i j. rusiński w Wojwodinie), kultura łemkowska (rusińska) w Polsce i Wojwodinie. Historia i kultura Rusinów wojwodińskich.
Gramatyka historyczna i historia języka serbskiego, współczesny stan języka serbskiego i języków post-serbsko-chorwackich.
Kultura ludowa i kultura współczesna Serbów, kultura popularna w Serbii (muzyka, film, teatr, komiks). Kulinaria bałkańsko-panońskie.
 

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • zespołowy: Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny [2011, IFS UJ]
 • zespołowy: Wirtualne archiwum łemkowskie [2014, Fundacja Stara Droga]
 • zespołowy: Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego [2012-2015, Instytut Slawistyki PAN; 11H 11 026480]
 • zagraniczny: Прилози за речник страних речи (са етимолошким белешкама) српске Књажевске канцеларије [2016, Matica srpska, Nowy Sad]
 • zespołowy, międzynarodowy: Community Based Policing and Post Conflict Police Reform (ICT4COP) [2015-2020, w ramach programu UE Horizon 2020, nr grantu 653909]
 • zespołowy: Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa) [2017-2022, Instytut Slawistyki PAN; 11H 16 0266 84]

Zainteresowania pozanaukowe

Zaangażowany w promocję kultury serbskej w Krakowie poprzez organizację pokazów filmowych, koncertów muzycznych i imprez multimedialnych. Organizator wycieczek prywatnych i studenckich do Serbii.

Współpracuje z wydawnictwem Lemko Tower (seria wydawnicza GOLEM) i Fundacją Stara Droga (łemkowskie czasopismo edukacyjne dla dzieci LEMKOLAND) jako korektor tekstów w języku łemkowskim, a od 2020 r. także z Wydawnictwem Żyznowski.

Bardzo lubi Nowy Sad i Wojwodinę.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Magocsi Paul R., Duć-Fajfer Helena i Kwoka Tomasz, Rozmawiajmy po łemkowsku / Бесідуйме по лемківскы / Let's speak Lemko-Rusyn (rozmówki polsko-łemkowsko-angielskie), Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA, Warszawa 2007.
 2. Maria Teresa Maszczak, Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, (T. Kwoka - tłumaczenie napisów cyrylickich), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010
 3. Tomasz Kwoka, Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze. Tom I: Ród i Społeczeństwo, WUJ, Kraków 2012.
 4. Tomasz Kwoka, Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze. Tom II: Państwo i administracja, WUJ, Kraków 2013.
 5. Serbia. Na skrzyżowaniu kultur, Helion (Bezdroża), Gliwice 2014.
 6. Tomasz Kwoka, Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze. Tom III: Wojsko, Kościół, świadczenia i własność, WUJ, Kraków 2015.
 7. Bawolak Bolesław, Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic / Лемківскы приповідкы і приказкы зо Святковы Великой і околиц, (T. Kwoka - redakcja, tłumaczenie, transkrypcja), Wydawnictwo Żyznowski, Siercza 2021
 8. Wojwodina i jej Rusini. O języku, kulturze i historii Rusinów wojwodińskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2023
 9. Mariola Jakubowicz, Tomasz Kwoka, Szymon Pogwizd, Beata Raszewska-Żurek, Paweł Swoboda, Słownik prasłowiański, t. XI, kǫ–ky, ISPAN, Warszawa 2023

Artykuły:

 1. Serbskie językoznawstwo diachroniczne na początku XXI w., „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej", t. 44, Warszawa 2009, s. 237-258
 2. Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców, „Linguistica Copernicana", nr 1 (3), Toruń 2010, s. 251-270
 3. Wojwodińscy Rusini - między emancypacją a asymilacją. Prawna i społeczno-kulturalna sytuacja mniejszości rusińskiej w Wojwodinie, w: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, tom 6, Kraków 2011, s. 269–306
 4. Serbski i czarnogórski vojvoda, w: BORYSIANA ETYMOLOGICA - DIACHRONICA - SLAVICA, pod red. Marioli Jakubowicz i Beaty Raszewskiej-Żurek, IS PAN, Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2014, s. 387-405
 5. Војвођански јеловник – поглед гурмана на међукултурне и међунационалне утицаје, w: Иновациони процеси у српском књижевном језику -утицаји других језика и култура, Научни скуп слависта у Вукове дане 43/1, Београд 2014, с. 407-417
 6. Przesiadywanie – przyjemności w starych kafanach Nowego Sadu, w: Małe przyjemności: katalog słowiański, pod red. Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović, Wydawnictw scriptum, Kraków 2016, s. 305-322
 7. Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata. O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii, w: Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU t. 12, Kraków 2016, s. 195-214
 8. Etnotopografia Nowego Sadu – o dziedzictwie narodów osiedlających się w Nowym Sadzie, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, VOL 24, Poznań 2017, s. 127-142
 9. Ewlii Czelebiego panońskie podróże. O miastach wojwodińskich w kronikach podróżnika tureckiego, w: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, tom 18, IFS UJ, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2021, s. 151-170
 10. Новий рік якый, цілий рік такый – łemkowskie przysłowia ludowe zimowo-wiosennego półrocza we wsi Świątkowa Wielka, w: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie 10, Lublin 2021, s. 48-65

 

Zobacz pełny spis publikacji

Zobacz Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak