Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Sabina Giergiel

adiunkt z habilitacją

adiunkt z habilitacją

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: sabina.giergiel@uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury

Zdalny - poniedziałek 11.00-12.00

Stacjonarny lub zdalny - inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii słowiańskiej (specjalność: serbistyka) na UJ oraz podyplomowego studium nauczania języka polskiego jako obcego. W czasie studiów doktoranckich na UJ prowadziła zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Po obronie doktoratu (napisanego pod kierunkiem prof. Marii Dąbrowskiej-Partyki), w 2006 r. rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Opolskim. W 2014 r. na UO nadano jej tytuł doktora habilitowanego. Wielokrotne staże badawcze i stypendia w Serbii, Chorwacji i Bośni.

Zainteresowania naukowe

Literatura serbska i chorwacka XX i XXI wieku. Aktualnie jej badania koncentrują się wokół zagadnień związanych z (nie)pamięcią na obszarze postjugosłowiańskim (zwłaszcza w kontekście Holokaustu i powojennych represji wobec Niemców).

Członkini Komisji Emigrantologii Słowian przy  Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Rady Naukowej czasopisma łódzkiej slawistyki „Slavica Lodziensia”.

Granty badawcze: indywidualny Grant NCN (nr 2019/03/X/HS3/00128). Projekt: Pamięć o powojennych doświadczeniach Banackich Niemców w transgresyjnym przekazie ustnym. Współautorka projektu i wykonawczyni grantu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki:  Literatury emigracyjne krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich po 1945 r. (2009-2012). Wykonawczyni projektu badawczego promotorskiego, finansowanego przez KBN (2005 – 2006).

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 275.
  2. Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss. 216.

Artykuły:

  1. Additional Testimony. Photographs in the Prose of Daša Drndić, “Fluminensia” 2020, nr 1, s. 39-52.
  2. Ślady (nie)pamięci o Porajmosie. Kulturowa mapa romskiego holokaustu w Serbii i Chorwacji, “Teksty Drugie” 2019, ss. 317-336. Współautorstwo: Katarzyna Taczyńska.
  3. Transport Kladovo i Zagłada Żydów z serbskiego Šabaca, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2019, nr 15.
  4. Stłumiona narracja. Igora Marojevicia opowieść o naddunajskich Szwabach, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2017, nr 1, s. 33-45.
  5. Govoriti ćutanjem nije isto što i ćutati. Analiza romana Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida w: Srpski jezik, književnost, umetnost. Tišina, t. II, Zbornika radova sa XI naučnog skupa, Kragujevac 2017, ss. 39-48.
  6. Die genealogischen Erzählungen von Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović und Igor Štiks oder das Motiv der Habsburgermonarchie in den Texten bosnischer Schriftseller w: Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. Buras-Marciniak A., Gołaszewski M., Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, ss. 97-109.

 

Zobacz pełny spis publikacji