Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Rafał Majerek

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Słowackiej

telefon: 12 6632703

e-mail: rafal.majerek@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0003-1333-3763

Dyżury stacjonarne

środa 16.30 - 17.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filologii Słowackiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. W latach 2003-2006 prorektor ds. dydaktyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Brał udział w realizacji grantów Wspólne dziedzictwo literackie, Kultury słowiańskie między postkomunizmem i postmodernizmem, uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, w latach 2019 i 2021 prowadził cykle wykładów gościnnych na Uniwersytecie Preszowskim.

Bierze udział w pracach badawczych Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teatrem i Dramatem Postkomunistycznej Europy, członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, Komisji Kultury Słowian PAU, Polsko-Słowackiej Komisji Historyków przy Instytucie Historii PAN. Współpracuje z Instytutami Literatury Słowackiej i Światowej Słowackiej Akademii Nauk oraz Instytutem Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Preszowskiego.

Zainteresowania naukowe

Główne obszary zainteresowań badawczych: zagadnienia tożsamości narodowej i kulturowej Słowaków w perspektywie historycznej i współczesnej, najnowsza proza słowacka (nurt feministyczny, poetyka migracji, regionalizm), literackie związki polsko-słowackie, środkowoeuropejskie tożsamości pogranicza, dramat słowacki po 1989 roku. Wyniki badań publikuje w krajowych i zagranicznych tomach i czasopismach, jest autorem recenzji prac naukowych i tekstów literackich, przygotował hasła z zakresu literatury czeskiej i słowackiej do Słownika pisarzy świata, pod red. J. Maślanki (Kraków 2004).

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka rockowa i alternatywna, sztuka współczesna, film.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Pamięć – mit – tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego, Kraków 2011.

Artykuły:

 1. Przestrzenie pamięci. Rewitalizacje mitu i próby reinterpretacji tradycji w dyskursie słowackim po 1989 roku [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2009, s.45-62.
 2. Związki prozy Uršuli Kovalyk z feministycznym nurtem literatury – wybrane zagadnienia [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 2010, s. 247-257.
 3. Strategie modelowania biografii Ľudovíta Štúra - wybrane zagadnienia [w:] Powroty do źródeł - w dwusetną rocznicę urodzin Ľudovíta Štúra, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2016, s. 156-172. 
 4. Przestrzeń naznaczona w prozie Maroša Krajňaka (na przykładzie powieści „Carpathia”) [w:] Monologi, dialogi, polilogi w dyskursach kulturowych Słowiańszczyzny, red. D. Gil, C. Juda, Kraków 2017, s. 75-91.
 5. „Federácia v Strednej Európe” Milana Hodžy w perspektywie historycznej i współczesnej, „Kontakty” XVI, 2018, s. 109-121. 
 6. Idea emancypacji kobiet w kontekście słowackich dążeń do niepodległości, „Kontakty” XVII, 2019, s. 43-57. 
 7. Pogranicze - pamięć - Europa Środkowa. Wybrane zagadnienia tożsamości w najnowszej prozie słowackiej, „Kultura Słowian” XV, 2019, s. 135-154.
 8. Doświadczenie migracji we współczesnej prozie słowackiej (na przykładzie tekstów Zuski Kepplovej), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2019, nr 1, s. 29-41.
 9. Karnawalizacja, groteska, ironia - strategie prezentacji problemów transformacji po 1989 roku w „Rivers of Babylon” Petra Pišťanka i „Barbarze Radziwiłłównie z Jaworzna Szczakowej” Michała Witkowskiego, „Kontakty” XVII, 2020, s. 55-72. 
 10. Rok 1989 w literaturze słowackiej – problematyczna cezura, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2021, nr 11 (14), s. 93-106.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak