Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Gierowski

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: piotr.gierowski@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0001-7004-762X

Dyżury stacjonarne

piątek 9.00 - 9.45

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent filologii czeskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004 r.). W roku 2009 obronił pracę doktorską Czeski projekt historii literatury (na tle recepcji czeskiego strukturalizmu w Polsce) napisaną pod kierunkiem Prof. Jacka Balucha.

Zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 2006 r. na stanowisku asystenta, od 2013 – adiunkta. 

Zainteresowania naukowe

Badania: czeska kultura i literatura XIX i XX wieku, strukturalizm polski i czeski, polsko-czeskie kontakty naukowe, sztuka i literatura nieprofesjonalna (art brut, outsider art, sztuka naiwna, w tym twórczość Aloisa Beera).

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce, Kraków 2013.
 2. Czesko-polski słownik terminów literackich (współautor Jacek Baluch), Kraków 2016
 3. Praski strukturalizm: przekroje, miejsca, tożsamości, Kraków 2018
 4. Superhero Josef Švejk, Kraków 2020

 

Artykuły:

 1. Alois Beer, naiwny outsider, „Studia et Documenta Slavica” 2017, nr 2, s. 61-70;
 2. Na artystycznych peryferiach: „Nejskromnější umění” Josefa Čapka, [w:] Słowiańskie przyjemności 2: Przekraczanie granic, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków 2018, s. 35-48;
 3. Jára Cimrman, geniusz urojony? Kilka uwag o najwybitniejszym Czechu i czeskiej tożsamości narodowej, „Bohemistyka” 2018, nr 4, s. 361-377;
 4. Literacki model relacji rodzinnych w czeskiej poezji socrealistycznej – próba rekonstrukcji, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2018, R. 13, nr 4, s. 271-283;
 5. Słowo i obraz w sztuce outsiderów, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2018, nr 4, s. 17-24;
 6. Świat nowego mitu: Siostra Jáchyma Topola, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2020, R. 15, nr 2, s. 97-107;
 7. Jan Mitarski jako badacz sztuki intuicyjnej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 1-2, s. 463-471

 

Zobacz pełny spis publikacji