Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Pavel Petrov

lektor

lektor

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

telefon: 12 6632719

e-mail: pavel.petrov@uj.edu.plpaffcho_petroff@abv.bg

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-1353-1914

Dyżury stacjonarne

wtorek 12.00 - 13.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Ukończył studia licencjackie na kierunku  "Język bułgarski i historia" oraz magisterskie na kierunku "Literatura i kultura narodów słowiańskich". W czerwcu 2015 roku obronił pracę doktorską pod tytułem "Epistolarny świat Brunona Schulza. Mit, egzystencja, palimpsest". Od października 2015 roku pracuje jako lektor języka bułgarskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Literatura okresu międzywojennego, postmodernizm, teoria recepcji. Badania epistolografii Brunona Schulza.

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka, literatura, teatr.

Wybrana bibliografia

Artykuły:

  1. Петров, П.  Изгнанието на Чеслав Милош в постмодерния контекст на Америка. В: „Литературен вестник" бр. 18, 2012.
  2. Петров, П. За някои от режисьорските решения в екранизацията на Санаториум Клепсидра. В: Проглас, кн. 1, В.Търново 2012, с.158-167.
  3. Петров, П. Бруно Шулц. Между материята и словото, или апология на грешните манипулации. В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Том втори. Литературознание. Фолклор. София, 2012, с. 280-284.  
  4. Petrow, P. Schulz postmortem: W świetle nieobecności.  [w:] Postscriptum Polonistyczne, (2/ 2013), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2013, s. 191-198.
  5. Petrow, P.  Epistolarność i quasi-epistolarność Brunona Schulza. [w:] Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury: Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / Ed. Wiera Meniok. Drohobycz: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu w Drohobyczu, 2014, s. 337-348.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

*Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak