Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marlena Gruda

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: marlena.gruda@uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury stacjonarne

wtorek 14.00 - 15.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka słowenistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. W 2017 roku obroniła pracę doktorską pt. Bohater w powieści słoweńskiej po 1991 roku, którą przygotowała pod opieką prof. dr hab. Bożeny Tokarz. Od 2016 r. związana z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2018 roku zatrudniona na stanowisku asystenta z doktoratem, od 2020 – adiunkta.

Trzykrotna stypendystka MNiSW, uczestniczka 42., 44. i 47. Seminarium Języka, Literatury i Kultury Słoweńskiej w Lublanie (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture) oraz 1., 4., 8. Międzynarodowego seminarium tłumaczeniowego literatury słoweńskiej (Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, Novo mesto, Ljubljana, Maribor).

Organizowała wydarzenia popularyzujące literaturę i kulturę słoweńską, brała udział w projektach badawczych i tłumaczeniowych, m.in. Tożsamość w prozie słoweńskiej i tożsamość przekładu (Uniwersytet Śląski), Dialog interkulturowy w literaturze słoweńskiej i przekładzie (Velenjska Fundacja Literacka i Centrum Kultury w Velenju), Slovenska književnost in slovanski svet: ustvarjalnost in recepcija (Forum slovanskih kultur i Javni sklad na kulturne dejavnosti). Od 2010 roku tłumaczy literaturę słoweńską, współpracuje z wydawnictwami słoweńskimi i polskimi.

Zainteresowania naukowe

Historia literatury słoweńskiej, podmiot osobowy i literacki w literaturze słoweńskiej XX i XXI w., pamięć kulturowa, tożsamość narracyjna, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo.

Zainteresowania pozanaukowe

Popularyzacja literatury i kultury słoweńskiej, przekład literacki.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Zaczynając od różnicy. Przemiany bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku, Kraków 2019, ss. 392

Artykuły:

  1. Odbiorca przewidywany w powieści „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli, w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
  2. Dominacja i zależność w powieści „Filio ni doma” Berty Bojetu. W: Komunikacja  międzykulturowa. Przekład-komparatystyka-teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa  dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice 2016,  s. 525-537.
  3. Transformacja ustrojowa a typ bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku. W:  Krajobraz po transformacji. T. 1. Red. B. Zieliński. Poznań 2018, s. 189-199.
  4. Kreacje rzeczywistości w prozie słoweńskiej po 1991 roku na przykładzie powieści Satanova  krona Mihy Mazziniego. W: Krajobraz po transformacji. T. 2. Red. B. Zieliński. Poznań  2018, s. 95-106.
  5. Multifiguracje pamięci w powieści Menuet za kitaro (na petindvajset strelov) Vitomila Zupana. W: Pamięć. Monografia. Red. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, E. Komisaruk, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik. Lublin, Norbertinum 2021, s. 295-312.
  6. Sled in (ne)prisotnost v poeziji Anje Golob. W: 40. Mednarodni simpozij Obdobja. Slovenska poezija / Slovene Poetry. Red. D. Pavlič. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021, s. 147-153.

 

Zobacz pełny spis publikacji