Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Korbut

asystent z doktoratem

asystent z doktoratem

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: joanna.korbut@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-3119-4384

Dyżury stacjonarne

wtorek 14.45 - 15.45

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii czeskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (2000), specjalizacja – językoznawstwo. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ (2000 – 2004) zakończyła obroną pracy doktorskiej pt. Zapożyczenia z zakresu mody i kosmetyki w języku czeskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ) oraz zarządzania zasobami ludzkimi (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ).

Zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ na etacie naukowo-dydaktycznym na stanowisku asystenta z doktoratem.

Zainteresowania naukowe

Współczesny język czeski (tendencje rozwojowe w zakresie leksyki, gramatyki, zapożyczenia, neologizmy, neosemantyzmy), językoznawstwo porównawcze czesko-polskie (m.in. czesko-polska pozorna ekwiwalencja frazeologiczna, wzajemne wpływy, relacje między czeszczyzną i polszczyzną na przestrzeni dziejów), frazeologia i paremiologia słowiańska, językowe obrazy świata. Język w kontekście kulturowym.

Udział w grantach i projektach badawczych: kierowane  przez prof. T. Z. Orłoś granty: „Pozorna ekwiwalencja językowa czesko-polska" (2000-2002) oraz „Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny" (2003-2006).

 

Zainteresowania pozanaukowe

Pasjonatka podróży, miłośniczka zwierząt (ze szczególnym uwzględnieniem psów). W wolnych chwilach piecze, robi przetwory i czyta książki (niekoniecznie równocześnie 😉)

 

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych (2003) [współaut.]
  2. Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów (2004) [współaut.]
  3. Czeskie i polskie nazewnictwo mody i kosmetyków w XIX wieku (2006)
  4. Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny (2009) [współaut.]

 

Artykuły:

  1. O najnowszych neologizmach i neosemantyzmach w języku czeskiej publicystyki, [w:] Na kus reči. Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2009, s. 172-177.
  2. Od arboristy do zorbonauta – nomina agentis i nomina attributiva (personalia) w najnowszej czeszczyźnie – „Bohemistyka” nr 3, 2010, s. 187-197.
  3. Mędrzec, łajdak czy kochanek? Obraz mężczyzny w polskiej paremiologii i frazeologii [w:] Parémie národů slovanských V. Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica. Ostrava 2010, s. 75–80.
  4. Konwencja czy kreacja? Rzecz o czeszczyźnie 2.0, „Bohemistyka” nr 4, 2020, s. 569 – 586.