Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jitka Bieleń

lektor

lektor

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730
e-mail: jitka.lukasova@uj.edu.pl
profil w USOSweb

Dyżury

Stacjonarny - poniedziałek 15.00-16.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016) oraz filologii czeskiej, niemieckiej i rosyjskiej Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie (2005), gdzie w 2012 roku obroniła doktorat z bohemistyki. Włada też angielskim (B2) i serbskim (A2). Jako lektorka zajmuje się nauczaniem języka czeskiego jako obcego od ponad 20 lat na uniwersytetach (Plzeň, Ratyzbona, Warszawa, Kraków), jak i w Centrum Bavaria-Bohemia w Schönsee oraz prowadziła kursy dla firm, kursy dla imigrantów i azylantów. Ponad 10 lat była lektorką języka czeskiego jako obcego w Letniej Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Zachodnioczeskiego, będac w 2011 roku też dyrektorem działu bohemistycznego.

Współtworzyła zespół tłumaczy międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej Deaf Port: European Language Portfolio for Deaf and Hard of Hearing People (2008-2009).

Była współautorką czeskiego Państwowego egzaminu dla cudzoziemców na poziomie A1 i A2 według ESOKJ (Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt oraz Referenčního popisu češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úroveň A1, A2 Narodowego Instytutu Edukacji Republiki Czeskiej (2008-2015).

W 2011 roku ukończyła kurs egzaminatorów języków obcych certyfikatu telc, w 2014 roku kurs egzaminatorów języków obcych Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, w ramach projektu RELANG (Relating Language Examinations to the Common European Reference Levels of Language Proficiency).

Jest recenzentką rocznika Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Czeskiego jako Obcego oraz czasopisma "Český jazyk a literatura".

W 2018 roku czeskie wydawnictwo Plus (Albatros) wydało książkę Jerzego Pilcha Bezpowrotnie utracona leworęczność w jej tłumaczeniu.

Zainteresowania naukowe

Język czeski jako obcy, testowanie języków obcych, metodyka nauczania języków słowiańskich, czesko-polskie relacje międzyjęzykowe, współczesny język czeski.

Zainteresowania pozanaukowe

Świat

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Metodiky přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt, (2008): rozdziały: Poslech s porozuměním, Osvojování slovní zásoby.
 2. Cvejnová, Jitka et al. (Ondřej Geppert, Dita Golková, Zuzana Hajíčková, Petra Honzáková, Petra Chvojková, Jitka Kubíčková, Jitka Lukášová, Kateřina Romaševská, Kateřina Šormová), Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (pdf). 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015

Artykuły:

 1. Přesuny na ose konvence – kreativita ve výuce gramatiky v češtině jako cizím jazyce. Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. BALOWSKI, Mieczysław (ed). Poznań 2020. s. 163-172.
 2. Co všechno je třeba zohlednit při testování řečové dovednosti poslech s porozuměním ve slovanských jazycích? Sborník z mezinárodní konference Slavistica Docenda. Riga: Lotyšská státní univerzita, 2020, s. 28-38.
 3. Specifika výuky řečové dovednosti mluvení na vysokých úrovních (B2 a C1 podle SERR) znalosti češtiny jako cizího jazyka na příkladu polských bohemistů. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha: Akropolis, 2018. s. 161-167.
 4. Kreowanie ikony w kanonie komunikacyjnym na przykładu Karla Gotta (společně s Heleną Chýlovą). Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność. Tom z konferencji międzynarodowej. Kraków: Wydawnictwo scriptum, 2020, s. 283-296.
 5. Odraz změn pojetí myšlení o národě v současné reklamě (společně s Heleną Chýlovą). Zborník materiálov z 9. medzináronej konferencie o komunikácii. Synchronné a diachronné kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: belianum, 2018, s. 169–178.
 6. Przekraczanie granic przyzwoitości: obraz picia i osób pijących alkohol w leksyce i frazeologii polskiej i czeskiej (společně s Heleną Chýlovą). Słowiańskie przyjemności 2: Przekraczanie granic. Kraków: Wydawnictwo „scriptum“, 2018, s. 117-130.
 7. Specifika dnešní didaktické komunikace ve výuce češtiny pro cizince (nejen) pro polské bohemisty. Sborník příspěvků z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: FF UK, 2016. ISBN: 978-80-88176-04-6. s. 45-54.
 8. Testowanie sprawności językowej rozumienia ze słuchu w Republice Czeskiej. Ewaluacja biegłości językowej – od pomiaru do sztuki pomiaru. Tom pod redakcją Jolanty Sujeckiej-Zając. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015, s. 105-118.
 9. Moderní tendence ve výuce cizích jazyků: poslechové strategie a taktiky. HRDLIČKA, Milan (ed.). Čeština jako cizí jazyk VII. Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. FF UK Praha: Euroslavica, 2014, s. 150-158.

 

Zobacz pełny spis publikacji