Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jitka Bieleń

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: jitka.bielen@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0009-0008-3880-7615

Dyżury stacjonarne

czwartek 11.45 - 12.45

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii czeskiej, niemieckiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Zachodnioczeskim (UZ) w Pilźnie oraz polonistyki na UJ w Krakowie. Na UZ w Pilźnie obroniła pracę doktorską na temat sprawności językowej rozumienia ze słuchu, później została pracownikiem Katedry Języka Czeskiego i Literatury Czeskiej Wydziału Pedagogicznego oraz Centrum Języków Obcych jako nauczycielka współczesnego języka czeskiego, jak i języka czeskiego jako obcego (intensywne roczne i semestralne kursy dla stypendystów z Białorusi, Ukrainy, Uzbekistanu oraz Wietnamu). Jako lektorka języka czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży oraz Sportu Republiki Czeskiej pracowała na UW w Warszawie, w latach 2011-2022 na UJ w Krakowie na tymże stanowisku, później jako starszy wykładowca oraz obecnie jako adiunkt. W latach 1999-2010 prowadziła zajęcia z języka czeskiego jako obcego w Międzynarodowej Szkole Letniej Uniwersytetu Zachodnioczeskiego, kierowała też sekcją języka czeskiego. Przez kilka lat prowadziła weekendowe kursy języka czeskiego dla studentów z Niemiec (Ratyzbona, Centrum Bavaria-Bohemia w Schönsee, 2004-2006) oraz kursy dla imigrantów w Republice Czeskiej (2001-2005).

Współautorka:

 • Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (2008, rozdziały: Rozumienie ze słuchu, Słownictwo);
 • Referenční popisu češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úroveň A1, A2 Narodowego Instytutu Edukacji Republiki Czeskiej (2015);
 • Egzamin z języka czeskiego dla obcokrajowców w celu uzyskania pobytu trwałego na poziomie A1 i A2 (część rozumienie ze słuchu w latach 2011-2018);
 • tłumaczenie projektu Komisji Europejskiej Deafport (Developing Portfolio for Deaf and Hard of Hearing People) oraz jego pilotaż na potrzeby dostosowania projektu do języka czeskiego oraz sytuacji czeskiej, 2009-2010).

Szkolenia:

 • 2020 szkolenie nauczania zdalnego języków obcych dla lektorów ministerialnych za granicą, Praga;
 • 2016 seminarium międzynarodowe Relang: Relating Language Examinations to the Common European Reference Levels of Language Proficiency: Promoting Quality Assurance in Education
 • and Facilitating Mobility, ECML w Grazu (http://relang.ecml.at/en-us/);
 • 2015 szkolenie Narodowego Instytutu ds. Kształcenia z testowania języków obcych (statystyka, tworzenie zadań testowych, zagadnień oraz pytań w testowaniu języków);
 • 2009-2012 Szkolenie egzaminatorów międzynarodowego egzaminu z j. czeskiego jako obcego telc na poziomie B1 według ESOKJ – certyfikat prowadzącego egzamin telc;
 • 2008-2009 projekt Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej – Język Czeski jako obcy (Čeština pro cizince) organizowany przez Badawczy Instytut Pedagogiczny;
 • 2008-2009 prowadzenie szkoleń do Metodyki j. czeskiego jako obcego na poziomie A1 według ESOKJ w Pilźnie i Pradze;
 • 2007-2008 certyfikat Kursu umiejętności lektorskich dla lektorów prowadzących lekcje z uczestnikami o minimalnej znajomości języka czeskiego (Centrum ds. Integracji Obcokrajowców w Pradze, CIC), prowadzenie kursów tego typu

Zainteresowania naukowe

Język czeski jako obcy i drugi, język czeski dla obcokrajowców, testowanie języków obcych, akwizycja języka obcego, współczesny język czeski.

Zainteresowania pozanaukowe

Gra na gitarze klasycznej

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Metodiky přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt, (2008): rozdziały: Poslech s porozuměním, Osvojování slovní zásoby.
 2. Cvejnová, Jitka et al. (Ondřej Geppert, Dita Golková, Zuzana Hajíčková, Petra Honzáková, Petra Chvojková, Jitka Kubíčková, Jitka Lukášová, Kateřina Romaševská, Kateřina Šormová), Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (pdf). 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015
 3. Vy to opravdu slyšíte? A rozumíte tomu? Univerzália a specifika poslechu s porozuměním, Poznań 2023

Artykuły:

 1. Přesuny na ose konvence – kreativita ve výuce gramatiky v češtině jako cizím jazyce. Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. BALOWSKI, Mieczysław (ed). Poznań 2020. s. 163-172.
 2. Co všechno je třeba zohlednit při testování řečové dovednosti poslech s porozuměním ve slovanských jazycích? Sborník z mezinárodní konference Slavistica Docenda. Riga: Lotyšská státní univerzita, 2020, s. 28-38.
 3. Specifika výuky řečové dovednosti mluvení na vysokých úrovních (B2 a C1 podle SERR) znalosti češtiny jako cizího jazyka na příkladu polských bohemistů. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha: Akropolis, 2018. s. 161-167.
 4. Kreowanie ikony w kanonie komunikacyjnym na przykładu Karla Gotta (společně s Heleną Chýlovą). Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność. Tom z konferencji międzynarodowej. Kraków: Wydawnictwo scriptum, 2020, s. 283-296.
 5. Odraz změn pojetí myšlení o národě v současné reklamě (společně s Heleną Chýlovą). Zborník materiálov z 9. medzináronej konferencie o komunikácii. Synchronné a diachronné kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: belianum, 2018, s. 169–178.
 6. Przekraczanie granic przyzwoitości: obraz picia i osób pijących alkohol w leksyce i frazeologii polskiej i czeskiej (společně s Heleną Chýlovą). Słowiańskie przyjemności 2: Przekraczanie granic. Kraków: Wydawnictwo „scriptum“, 2018, s. 117-130.
 7. Specifika dnešní didaktické komunikace ve výuce češtiny pro cizince (nejen) pro polské bohemisty. Sborník příspěvků z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: FF UK, 2016. ISBN: 978-80-88176-04-6. s. 45-54.
 8. Testowanie sprawności językowej rozumienia ze słuchu w Republice Czeskiej. Ewaluacja biegłości językowej – od pomiaru do sztuki pomiaru. Tom pod redakcją Jolanty Sujeckiej-Zając. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015, s. 105-118.
 9. Moderní tendence ve výuce cizích jazyků: poslechové strategie a taktiky. HRDLIČKA, Milan (ed.). Čeština jako cizí jazyk VII. Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. FF UK Praha: Euroslavica, 2014, s. 150-158.
 10. Interakce spisovné češtiny a běžně mluveného jazyka ve výuce češtiny pro cizince na začátku 21. století. Generační střet a civilizační rozdíly v českém jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. BALOWSKI, Mieczysław (ed). Poznań, 2012. s. 355–370.

 

Zobacz pełny spis publikacji