Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Jelena Perišić

lektor

lektor

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: jelena.perisic@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0001-6747-7880

Dyżury stacjonarne

czwartek 10.30 - 11.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Studia licencjackie (2014) oraz magisterskie (2015) ukończyła na kierunku Język serbski i językoznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie, gdzie obroniła pracę magisterską na temat Veština čitanja u nastavi srpskog jezika kao stranog (Umiejętność czytania w nauce języka serbskiego jako obcego). W 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Pisze pracę doktorską pod tytułem Kolokacije u naučnom funkcionalnom stilu (Kolokacje w naukowym stylu funkcjonalnym).

W latach 2015–2017 pracowała jako lektor w Centrum Języka Serbskiego jako Obcego przy Instytucie Języka Serbskiego i Językoznawstwa Wydziału Filozoficznego w Nowym Sadzie. Prowadziła zajęcia w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły Serbskiego Języka, Kultury i Historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Od listopada 2017 roku pracuje jako lektor języka serbskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

 

Zainteresowania naukowe

Dydaktyka nauczania języka serbskiego jako obcego. Współczesny język serbski, leksykologia, leksykografia.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Artykuły:

  1. Перишић, Ј. Употреба књижевног текста у настави (српског као страног) језика. У: Методички видици 7. Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, с. 255–276. 
  2. Перишић, Ј. Колокације са лексемама основа и темељ у електронском корпусу савременог српског језика. У: Прилози проучавању језика 48. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017, с. 75–92.
  3. Перишић, Ј. Шта се крије иза двоазбучности – постоји ли социјална и идеолошка позадина или је реч о слободном избору? (Daniel Bunčić, Sandra L. Lippert, Achim Rabus. Biscriptality: A sociolinguistic tipology. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016, 425.). У: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 66, свеска 3. Нови Сад: Матица српска, 2018, с. 1037–1041. 
  4. Perišić, J. Tradicionalno i savremeno u priručnicima za srpski kao strani jezik (Katarzyna Liber i Slavica Prpa, Priručnik za srpski kao strani jezik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, str. 272; Katarzyna Liber i Slavica Prpa, Kultura živog jezika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, str. 140). U: Metodički vidici 10. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019, s. 333–343. 
  5. Перишић, Ј. Колико Пољаци разумеју српске колокације? (Да ли једном учеснику библиотеке из часа на час пада на мозак да лови и граби белешке?). У: Српски као страни језик у теорији и пракси IV – тематски зборник радова, уред. Весна Крајишник. Београд: Филолошки факултет, 2020, с. 563–579.

 

Zobacz pełny spis publikacji

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak