Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Damian Kubik

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: d.kubik@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-1531-6222

Dyżury stacjonarne

piątek 11.30 - 12.30

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent polonistyki (specj. komparatystyka, 2007) i slawistyki (specj. filologia chorwacka, 2009), w 2014 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Południowosłowiańska „kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, od 2014 r. zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ na stanowisku asystenta z doktoratem.

Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2015).

Zainteresowania naukowe

Literatura serbska i chorwacka okresu odrodzenia narodowego (w kontekście romantyzmu polskiego), wykłady paryskie Adama Mickiewicza, historia slawistyki.

Uczestniczy w projekcie badawczym Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.).

Zainteresowania pozanaukowe

W wolnych chwilach oddaje się pasji pisania poezji (laureat dwóch konkursów literackich, współpracuje z Grupą Literyczną „Na Krechę").

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Południowosłowiańska „kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji, Kraków 2015.


Artykuły:

  1. Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej. Zarys problematyki dyskursu kulturoznawczego w prelekcjach paryskich, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012, nr 4, s. 61-82.
  2. Między epicką a dramatyczną wizją kultury. „Górski wieniec" Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście wykładów paryskich Adama Mickiewicza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2012, nr XLVII, s. 297-318.
  3. Słowiańszczyzna wyobrażona. Próba opisu XIX-wiecznego dyskursu slawistycznego, „Pamiętnik Słowiański" 2012, t. LXII, z. 1-2, s. 5-24.
  4. Figura powrotu w „Górskim wieńcu" Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście Mickiewiczowskich rozważań o pamięci [w:] Wymiary powrotu w literaturze, pod red. M. Garbacik, P. Kawuloka, A. Nowakowskiego, N. Palich i T. Surdykowskiego, Kraków 2012, s. 131-136.
  5. Południowosłowiańskie wyobrażenia o języku narodowym. Standaryzacja serbskiego i chorwackiego języka literackiego w kontekście slawistyki w I połowie XIX wieku, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2013, nr 8, s. 53-69.

 

Zobacz pełny spis publikacji