Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Aleksandra Borowiec

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

profil w USOSweb

Kariera naukowa

Pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 1983 roku, początkowo na rocznym stażu asystenckim, na który została przyjęta po ukończeniu studiów slawistycznych i po obronie pracy magisterskiej (również w 1983 roku). 1984 - asystent, po kolejnych 3 latach - starszy asystent. W 1992 roku obroniła pracę doktorską Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, która w postaci książkowej ukazała się w 1994. Od 1994 roku pracuje w IFS na stanowisku adiunkta, a od 2008 na stanowisku adiunkta z habilitacją (rozprawa habilitacyjna: Literatura i tajemnica. Studium o literaturze chorwackiej wieków dawnych, Kraków 2007). W latach 1997-2000 pracowała jako lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Zagrzebskiego, oraz prowadziła młodzieżową grupę lektoratową dla zaawansowanych działającą w Szkole Języka Polskiego przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu.

Zainteresowania naukowe

Literatura chorwacka wieków dawnych, historia najnowsza Chorwacji, historia Kościoła, teologia mistyczna, literatura a teologia, semiotyka kultur dawnych.

Brała udział w 2 międzynarodowych kongresach w Chorwacji. Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu prof. dr hab. Julian Kornhauser), W poszukiwaniu nowego kanonu. Przemiany w świadomości i kulturze narodów byłej Jugosławii po 1995 roku (kierownik projektu: dr hab. M. Dąbrowska-Partyka).

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, Kraków 1994.
  2. Literatura i tajemnica. Studium o literaturze chorwackiej wieków dawnych, Kraków 2007.

Artykuły:

  1. Kościół katolicki w Chorwacji wobec problemów współczesności. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku. Pod red. M. Dąbrowskiej–Partyki, Kraków 2005, s. 183–203.
  2. Turcy w literaturze chorwackiej wieków dawnych. W: Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach. Pod red. J. Olko i P. Prządki–Giersz, Warszawa 2007, s. 197–204.
  3. Naród i konfesja. Katolickie i niekatolickie elementy we współczesnej kulturze duchowej Chorwacji. W: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. Pod red. M. Dąbrowskiej–Partyki, Kraków 2009, s.23–44.
  4. Z problemów ponowoczesnej kultury duchowej w Chorwacji – casus Međugorja. W: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. Pod red. M. Dąbrowskiej –Partyki, Kraków 2009, s. 89–97.
  5. Le chasteau de virginite Juraja Slovinaca jako projekt świata wewnętrznego kobiety konsekrowanej. W: Obraz człowieka w kulturach Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. VIII, Kraków 2012, s. 89–104.

 

Zobacz pełny spis publikacji